$consumer_secret= bH1Oe7Dp79eZ2OScMC+bcGIe/iXvmlwD30OOUn3iR7thC+o0KGgb+zMmkRtD8PlX7AuHBuNPsLYGkv5/1V6vkmigKaKMoLvSMYvQSCS89V9aHgd2AZ1AR4ym1UgN4G+f
phpVimeo Object ( [_consumer_key:phpVimeo:private] => 02f92341b87845afcfa9a785cdf5ee07b8b3f2bc [_consumer_secret:phpVimeo:private] => bH1Oe7Dp79eZ2OScMC+bcGIe/iXvmlwD30OOUn3iR7thC+o0KGgb+zMmkRtD8PlX7AuHBuNPsLYGkv5/1V6vkmigKaKMoLvSMYvQSCS89V9aHgd2AZ1AR4ym1UgN4G+f [_cache_enabled:phpVimeo:private] => [_cache_dir:phpVimeo:private] => [_token:phpVimeo:private] => [_token_secret:phpVimeo:private] => [_upload_md5s:phpVimeo:private] => Array ( ) ) Array ( [video_id] => 85980591 )